تبلیغات
.:قرآن بی همتا:. - تفسیر یک ایه سوره مبارک حمد( الفاتحة )

.:قرآن بی همتا:.

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

.:قرآن بی همتا:.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم (1)

به نام خداوند رحمتگر مهربان (۱)


در میان اقوام و ملل مختلف، رسم است كه كارهاى مهم و با ارزش را به نام بزرگى ازبزرگان خویش كه مورد احترام و علاقه‏ى آنهاست، شروع مى‏كنند تا آن كار میمون ومبارك گردد و به انجام رسد. البتّه آنان بر اساس اعتقادات صحیح یا فاسد خویش عملمى‏كنند. گاهى به نام بت‏ها و طاغوت‏ها وگاهى با نام خدا و به دست اولیاى خدا، كاررا شروع مى‏كنند. چنانكه در جنگ خندق، اوّلین كلنگ را رسول خداصلى الله علیه وآلهبر زمین زد.(7)

«بسم ‏اللَّه الرّحمن الرّحیم» سر آغاز كتاب الهى است. «بسم‏ اللَّه» نه تنها در ابتداى قرآن، بلكه در آغاز تمام كتاب‏ه اى آسمانى بوده است. در سر لوحه‏ ى كار و عمل همه ‏ى انبیا «بسم‏ اللَّه» قرار داشت. وقتى كشتى حضرت نوح درمیان امواج طوفان به راه افتاد، نوح علیه السلام به یاران خود گفت: سوار شوید كه «بسم ‏اللَّه مجراها و مرساها»(8) یعنى حركت و توقّف این كشتى با نام خداست. حضرتسلیمان‏ علیه السلام نیز وقتى ملكه سبا را به ایمان فراخواند، دعوتنامه خود را باجمله ‏ى «بسم‏ اللَّه الرّحمن الرّحیم»(9) آغاز نمود.
حضرت على علیه السلام فرمود: «بسم ‏اللَّه»، مایه بركت كارها و ترك آن موجب نافرجامى است. همچنین آن حضرت به شخصىكه جمله‏ ى «بسم ‏اللَّه» را مى ‏نوشت، فرمود: «جَوِّدها» آنرا نیكو بنویس.(10)

برزبان آوردن «بسم ‏اللَّه» در شروع هر كارى سفارش شده است؛ در خوردن و خوابیدنونوشتن، سوارشدن بر مركب ومسافرت و بسیارى كارهاى دیگر. حتّى اگر حیوانى بدون نامخدا ذبح شود، مصرف گوشت آن حرام است و این رمز آن است كه خوراك انسان‏هاى هدف‏دار وموحّد نیز باید جهت الهى داشته باشد.
در حدیث مى‏خوانیم: «بسم ‏اللَّه» رافراموش نكن، حتّى در نوشتن یك بیت شعر. و روایاتى در پاداش كسى كه اوّلین بار «بسم ‏اللَّه» را به كودك یاد بدهد، وارد شده است.(11)
سؤال: چرا در شروع هر كارى «بسم ‏اللَّه» سفارش شده است؟
پاسخ: «بسم‏ اللَّه» آرم ونشانه‏ ى مسلمانى است وبایدهمه كارهاى او رنگ الهى داشته باشد. همان گونه كه محصولات و كالاهاى ساخت یككارخانه، آرم و علامت آن كارخانه را دارد؛ خواه به صورت جزیى باشد یا كلّى. مثلاًیك كارخانه چینى سازى، علامت خود را روى تمام ظروف مى‏زند، خواه ظرف‏هاى بزرگ باشدیا ظرف‏هاى كوچك. یا اینكه پرچم هر كشورى هم بر فراز ادارات و مدارس و پادگان‏هاىآن كشور است و هم بر فراز كشتى‏هاى آن كشور در دریاها، و هم بر روى میز ادارىكارمندان.
سؤال: آیا «بسم‏ اللَّه الرّحمن الرّحیم» آیه‏اى مستقل است؟
پاسخ: به اعتقاد اهل ‏بیت رسول اللّه ‏علیهم السلام كه صد سال سابقه بر سایر رهبران فقهىمذاهب دارند و در راه خدا به شهادت رسیده و در قرآن نیز عصمت و پاكى آنها به صراحتبیان شده است، آیه «بسم ‏اللَّه الرّحمن الرّحیم» آیه‏اى مستقل و جزء قرآن است. فخررازى در تفسیر خویش شانزده دلیل آورده كه «بسم ‏اللَّه» جزء سوره است. آلوسى نیزهمین اعتقاد را دارد. در مسند احمد نیز «بسم ‏اللَّه» جزء سوره شمرده شده است. (12)  برخى از افراد كه بسم ‏اللَّه را جزء سوره ندانسته و یا در نماز آن را ترك كرده ‏اند،مورد اعتراض واقع شده‏اند. در مستدرك حاكم آمده است: روزى معاویه در نماز «بسم ‏اللَّه» نگفت، مردم به او اعتراض كردند كه «أسرقت أم نَیستَ»، آیه را دزدیدىیا فراموش كردى؟!(13(
امامان معصوم‏ علیهم السلام اصرار داشتند كه در نماز،بسم ‏اللَّه را بلند بگویند. امام باقرعلیه السلام در مورد كسانى كه «بسم ‏اللَّه» رادر نماز نمى‏خواندند و یا جزء سوره نمى‏ شمردند، مى‏فرمود: «سَرقوا اكرم آیة»(14)بهترین آیه قرآن را به سرقت بردند. در سنن بیهقى در ضمن حدیثى آمده است: چرا بعضى «بسم ‏اللَّه» را جزء سوره قرار نداده‏اند!(15)
شهید مطهّرى‏ قدس سره در تفسیرسوره حمد، ابن عباس، عاصم، كسایى، ابن‏عمر، ابن‏زبیر، عطاء، ابن‏ طاووس، فخررازى و سیوطى را از جمله كسانى معرّفى مى‏كند كه بسم اللَّه را جزء سوره مى‏دانستند.
در تفسیر قرطبى از امام صادق ‏علیه السلام نقل شده است: «بسم ‏اللَّه» تاج سوره‏ هاست. تنها در آغاز سوره برائت (سوره توبه) «بسم‏ اللَّه» نیامده و این به فرموده حضرت على علیه السلام به خاطر آن است كه «بسم‏ اللَّه» كلمه امان و رحمت است،واعلام برائت از كفّار و مشركان، با اظهار محبّت ورحمت سازگار نیست.(16)
سیماى «بسم اللّه»
1.
بسم‏ اللَّه» نشانگر رنگ وصبغه ‏ى الهى وبیانگر جهت‏گیرى توحیدى ماست.(17)
2. «
بسم‏ اللَّه» رمز توحید است وذكر نام دیگران به جاى آن رمز كفر، وقرین كردن نام خدا بانام دیگران، نشانه‏ى شرك. نه در كنار نام خدا، نام دیگرى راببریم ونه به جاى نام او.(18)
3. «
بسم ‏اللَّه» رمز بقا ودوام است. زیرا هرچهرنگ خدایى نداشته باشد، فانى است.(19)
4. «
بسم ‏اللَّه» رمز عشق به خدا وتوكّلبه اوست. به كسى‏كه رحمان و رحیم است عشق مى‏ورزیم و كارمان را با توكّل به او آغازمى‏كنیم، كه بردن نام او سبب جلب رحمت است.
5. «
بسم‏ اللَّه» رمز خروج از تكبّرو اظهار عجز به درگاه الهى است.
6. «
بسم‏ اللَّه» گام اوّل در مسیر بندگى وعبودیّت است.
7. «
بسم ‏اللَّه» مایه فرار شیطان است. كسى كه خدا را همراه داشت،شیطان در او مؤثّر نمى‏افتد.
8. «
بسم ‏اللَّه» عامل قداست یافتن كارها و بیمهكردن آنهاست.
9. «
بسم‏ اللَّه» ذكر خداست، یعنى خدایا! من تو را فراموشنكرده‏ام.
10. «
بسم‏ اللَّه» بیانگر انگیزه ماست، یعنى خدایا هدفم تو هستى نهمردم، نه طاغوت‏ها ونه جلوه‏ها و نه هوس‏ها.
11.
امام رضاعلیه السلام فرمود: «بسم‏ اللَّه» به اسم اعظم الهى، از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیك‏تر است.(20)

7) بحار، ج‏20 ص 218.
8)
هود، 41.
9)
نمل، 30.
10)
كنزالعمّال، ح 29558.
11)
تفسیربرهان، ج‏1، ص‏43.
12)
مسند احمد، ج‏3، ص 177 و ج‏4، ص 85.
13)
مستدرك، ج‏3، ص‏233.
14)
بحار، ج 85، ص 20.
15)
سنن بیهقى، ج‏2،ص‏50.
16)
تفسیر مجمع‏البیان و فخررازى.
17)
امام رضاعلیه السلام مى‏فرماید: بسم‏اللَّه یعنى نشان بندگى خدا را بر خود مى‏نهم. تفسیر نورالثقلین.
18)
نه فقطذات او، بلكه نام او نیز از هر شریكى منزّه است؛ «سبّح اسم ربّك الاعلى» حتّى شروعكردن كار به نام خدا و محمدصلى الله علیه وآله ممنوع است. اثبات‏الهداة، ج‏7،ص‏482.
19)
كلّ شى‏ء هالك الاّ وجهه» قصص، 88.
20)
تفسیر راهنما.


 • image
 • image

نویسندگان

پخش زنده

پخش زنده حرم

صفحات جانبی

بسم الله الرحمن الرحیم
جستجو می کنیم سعادت را،و راه رسیدن به ان را به وسیله شناخت بهتر قرآن بی همتا
ایمان کوشکی
دانشجو نرم افزار
عضو کلوپ رهپویان قرآن
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد آزادشهر
امتحانت فرصت بیشتر با شما بودن را نمی دهد...
انشاالله در آینده نزدیک

- ابراهیم کوشکی -

image

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

اوقات شرعی

تغییر تم


انتخاب رنگ تم

سبک صفحه

انتخاب الگوی پس زمینه